KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Koruma ve Onarım Çalışmaları

Sillyon antik kentinde korumaya yönelik olarak yapılacak bütün çalışmalar, ulusal ve uluslararası koruma ilkeleri kapsamında uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecektir. Antik kentte yer alan mimari yapılar, tarihin akışı içerisinde meydana gelen bozulmalar ile tahribata uğrayarak günümüze kadar mevcut haliyle ulaşmıştır. Tahribat etkilerinin giderilmesi ve durdurulabilmesine yönelik olarak alınması gereken tedbirleri tespit edilerek önleyici koruma müdahalelerinin belirlenmesine yönelik çalışılacaktır.

Çalışmalardaki temel hedef, kent içerisindeki mimari yapıların mevcut durumlarının kültür varlığı açısından önemini kaybetmemesi ve bu yapıların sağlıklı bir şekilde yaşatılarak gelecek nesillere ulaştırılmasıdır. Mevcut yapı ve buluntulara zarar vermeyecek, malzeme ve kent dokusunun korunmasına yönelik olarak gerekli teşhis ve belgeleme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Alanda gerçekleştirilecek korumaya yönelik bütün çalışmaların kalıcı olmasını sağlamak ve oluşabilecek yeni bozulmaların önüne geçecek tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar planlanmaktadır.

Çalışmalar kapsamında kentteki taş, harç, sıva vb. yapı malzemelerinin belirlenmesine yönelik olarak çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Yapıların korunma sorunları, bozulmaları ve nedenleri ile ilgili tespitlerde bulunması diğer bir hedeftir. Bu kapsamda var olan yapısal sorunlar ve malzemelerindeki bozulmaların belirlenmesine yönelik araştırmalar gerçekleştirilecektir.

Yapıların malzeme sorunları kapsamında taş bozulmaları, malzeme kayıpları, yüzeysel birikim ve kirlilikleri, harç bozulmaları ve sıva bozulmalarını belirlemek amacıyla modern tekniklerle çeşitli incelemeler gerçekleştirilecektir. Mevcut yapılara risk oluşturan sorunların belirlenmesine yönelik olarak çalışmalar planlanmaktadır. Planlanan çalışmalar kapsamında yapılması gerekli olan koruma ve onarım yöntemleri ve müdahaleleri konusunda öneriler sunulacaktır. Ayrıca yapısal ve malzeme sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak çözümler önerilecektir.