FLORA-FAUNA ARAŞTIRMALARI

Flora-Fauna Araştırmaları

Kent ve çevresindeki flora ve fauna çalışmaları yaparak bölgenin endemik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sillyon territoryumunda endemik bitki ve hayvan çeşitliliğinden, kentin antikçağ üretimi ve endüstriyel tarım hacminin belirlenerek akademik ve toplumsal farkındalık yaratmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede Sillyon ve çevresinde toplanan tüm numuneler değerlendirilerek sonuçları periyodik olarak sitemizde yayınlanacaktır.