ESKİ ÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI: EPİGRAFİ VE NUMİSMATİK

Eskiçağ Tarihi Araştırmaları: Epigrafi ve Numismatik

Yazıtların ve sikkelerin tarihi ve coğrafi araştırmalarındaki kilit rolü pek çok yerde olduğu gibi Sillyon’da kendisini göstermiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda özellikle Sillyon yazıtları önemli veriler sunmuştur. Ancak buna rağmen söz konusu yazıtların tekrardan okunması, transkripsiyonun yapılması ve yeni yazıtlarla birlikte yorumlanması gerekmektedir. Hem Antalya hem de bazı müzelerde Sillyon sikkeleri bulunmaktadır. Bu sikkelerin çalışılması ve yeni buluntularla beraber değerlendirilmesi gerekmektedir.

2018 yılı çalışmalarında kente bulunan yazıtların çalışılmasına başlanacak ve yeni yazıtların tespiti için araştırmalar gerçekleştirilecektir. Özellikle kentin territoryumunda bulunan modern yerleşimlerde yazıt taraması yapılması hedeflenmektedir. Epigrafi çalışmalarında, sayısal fotoğraflama metodu olan RTI ile fotogrametrik belgeleme sistemlerinin deneyimlenerek, söz konusu teknolojilerin epigrafi bilimine sunduğu yenilikler Sillyon yazıtları üzerinde kullanılarak, yazıtlardaki görünürlüğün artırılması hedeflenmektedir.