BİLGİSAYAR DESTEKLİ ARKEOLOJİ

Bilgisayar Destekli Arkeolojik Çalışmalar

Sillyon’da bulunan yapılar, buluntular ve yapılan çalışmalara herkes tarafından ulaşılabilmesi için Türkçe ve İngilizce kurumsal bir web sitesi kurulmasına başlanacaktır. Yapılar, ayrıntılı metinlerle birlikte zengin görsel öğeler içerecektir. Kent araştırmaları, haberleri, yayınları ve fotoğraflarına başlıklar altında erişim sağlanabilecektir. Bu web sitesinde kentte bulunan bazı yapıların 3D modelleri de yer alarak gelen ziyaretçilerin bu modellerle etkileşime geçmesi hedeflenmektedir. Birebir oluşturulacak modeller ile ziyaretçilerin algısını artıracak ve hatta 3D yazıcı ile çıktı almasına dahi imkan tanıyacaktır. Bu amaçla quadcopter drone yardımıyla kentteki bazı yapıların (Hellenistik Kule ve Anıtsal Kent Kapısı gibi) nokta bulutları (*.ptx ve *.pod) oluşturulacaktır. Ardından bu nokta bulutlarının fazlalıkları temizlenerek sade hali mesh modele (*.obj) dönüştürülecektir. Mesh modellerin face ve vertex sayıları azaltılarak web ortamında sergilenebilir hale getirilecektir. Hazırlanan 3D modeller siteye yüklenerek yapılar hakkında geniş bilgilere yer verilecektir. Model üzerinde yerleştirilen noktalar ile yapılara dair ayrıntılı bilgilere erişilebilecektir. Sillyon çalışmalarında, resmi yazışmalarında ve web sitesinde kullanılması amacıyla kenti ve araştırmaları sembolize edecek bir logo hazırlanmıştır. Bu logo Adobe Illustrator üzerinde hazırlanarak vektörel hale getirilmiştir. Arazi ve ofis çalışmalarının organize biçimde kayıt altına alınması ve arşivlenmesi amacıyla veri tabanı kurulmasına başlanacaktır. Bu veritabanı telefon, tablet ve bilgisayar ile uyumlu senkronize halde çalışacaktır. Çalışma alanlarına uygun başlıklar altında geliştirilebilir yapıda olması hedeflenmektedir. Telefon ve tablet üzerinde çalışılabilir olması arazi çalışmalarını da kolaylaştıracaktır.

Kentin fiziki sınırları drone yardımıyla hava fotoğrafları çekilerek netleştirilecektir. Drone’un kentin üzerinde çekim yapacağı alanların rotası çıkarılacaktır. Kentin tamamının fotoğraf çekimi işleminin bitirilmesinin ardından fotoğrafların birleştirilme işlemine geçilecektir. Bu işlemin ardından yüksek çözünürlüklü gigapixel uydu fotoğrafı elde edilmiş olacaktır. Bu görüntü de uzaktan algılama aygıtıyla elde edilmiş verilerle koordinatlı hale getirilecektir. Yapılan çalışmaların kolay anlaşılabilir ve daha efektif olması amacıyla kent planı ve topografik haritası da elde edilen orthophotonun üzerine işlenecektir. GIS çalışması için de büyük bir altlık oluşturmuş olacaktır. Bu çalışma sonucunda kentin renkli DSM görüntüsü de çıkarılacaktır.