ANA HATLARI

Ana Hatları

Sillyon antik kenti modern Antalya’nın Doğu kesimini kapsayan Pamphylia Bölgesi’nin önemli kentlerinden birisidir.Bölge ile ilgi bu güne kadar söylenenlerin çoğu Perge, Aspendos ve Side gibi kentlerde yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Burada bugüne kadar yapılan çalışmalar yüzey kalıntılarına göre yapılmış ya da antik literatürden yararlanılarak bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. Kente maalesef yüzey araştırmalar da yeteri derece olmamış ve birçok konu çözüme kavuşturulamamıştır. Ancak kazısı da olmayan kentin erken dönemleriyle ilgili pek bir şey bilinmemekle beraber son zamanlarda burada yapılan çalışmada kentin MÖ 2. binin ortalarından itibaren yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. Bu dönemden Cumhuriyet Dönemi’ne değin her dönemden kalıntı bulunan kente bugüne kadar fazla araştırılma yapılmamıştır. Bundan dolayı kent bilinmezliklerle doludur. Beş yıl boyunca devam etmesi planlanan araştırmayla Sillyon’un tarihsel sürecine dair yeni veriler ortaya konacaktır.  Sillyon birçok yapısı ayakta olan Anadolu’nun ender antik kentlerindendir. Bu yapılar çoğu deprem ve heyelanlardan dolayı zarar görmüş ya da görecek durumdadır. Bunların öncelikle koruma önlemlerinin alınması devamında ise restorasyon projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Aksi durumda kısa süre zarfında ayakta olan bu tarihi yapıların yıkılma tehlikesi bulunmaktadır. Araştırma projemizin temel sorunlarından biri bu yapıların ivedilikle çalışılıp ilgili kurumlarla da temasa geçip yıkılmasını önlemek olacaktır. 

Araştırmada arkeoloji veya arkeolojiye yardımcı sosyal bilimler (tarih, sana tarihi vb.) dışında, kentle ilgili tüm sorulara cevap bulmak maksadıyla jeoloji mühendisliği, Biyoloji, zooloji, mimari gibi teknik bilimlerle de ortak hareket edilip interdisipliner bir metodoloji takip edilecektir. Böylece başta Anadolu arkeolojisi olmak üzere bilimsel çevrelere yeni bir çalışma kazandırılmış olacaktır. Bilindiği üzere tarihsel derinliklerine rağmen Sillyon Antik kenti hem bilim çevrelerince hem de insanlar tarafından fazla bilinmemektedir. Bunun en büyük sebebi bugüne kadar ihmal edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece Büyük İskender başkaldıracak kadar mağrur bir kent olan ve bu cesareti gösterebilecek güçte olması gereken Sillyon’un tarihsel sürecine dair birçok soru cevabını bulmuş olacaktır. Örneğin bugüne kadar yapılan bazı araştırmalarda kente klasik dönemde bir pers hakimiyetin olduğu söylenmektedir. Bu durum antik kaynaklarca da desteklenmektedir. Kente 2009 yılında yapılan çalışmalarda özellikle nekropol alanında çeşitli Pers etkileri tespit edilmiştir. Bilindiği üzere Anadolu’da Pers etkileri her bölge ve kente görülmemektedir. Bu süreç içerisinde Sillyon’da Pers hakimiyeti ve özellikleri araştırılacak ve Anadolu arkeolojisi için bir eksiklik olan bu konu hakkında bazı görüşler öne sürülebilecektir.  Arkeoloji son yıllarda adeta Türkiye’nin yükselen değeri olmuştur. Üzerinde bulunduğumuz topraklarda binlerce Höyük, Tümülüs, Antik Yerleşme, Manastır, Kilise, Kervansaray vb. arkeolojinin alanına giren konular vardır. Böyle bir tarihin her alanına tanıklık eden bu coğrafyanın son yıllarda insanımız tarafından yavaş, yavaş kültürel değerinin anlaşılması ve hükümetlerin geliştirdiği politikaların üniversite ve yerel yönetimler tarafınca desteklenmesiyle birlikte, arkeoloji “yükselen değer” olma özelliğini kazanmıştır. Artık arkeoloji bir bilim olmanın yanında, ülkemizin tarihsel geçmişini aydınlatan ve dünyanın gözünü bu topraklara çevrilmesini sağlayan bir araç olmuştur. Bu bağlamda gerçekleştirilecek yüzey araştırması hem bilimsel hem de sosyo-kültürel açıdan son derece önemli olacaktır. Projenin sonucunda bir bilimsel boşluk açığa kavuşturulmuş olacaktır. Çalışmaların bitiminde varılan bilimsel sonuçlar yayınlanarak konunun uzmanları tarafından bilimsel zeminde tartışılması sağlanacaktır.

Bilindiği üzere Sillyon turizm potansiyeli yüksek bir bölgede yer almaktadır. Fakat kentte yeterince turist gelmemektedir. Yapılacak çalışmaların sonucunda hem otoritelerin hem de ilgi duyanların dikkati buraya çekilmiş olunacak ve kentte kültürel turizm canlandırılarak ekonomik getirileri yükseltecektir. 

Araştırmanın tüm aşamalarında üniversitelerimizin doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin disiplinler arası bir araştırmada tüm yıl boyunca görev almaları sağlanarak, bu tür bilimsel projelere yönelik bilgi ve deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Ayrıca projenin disiplinler arasındaki ortaklığa dayanan bir anlayış içerisinde şekillenmesi bilim dalları arasındaki bağı ve ortak çalışabilme olanağını artıracak ve bu anlayışın ülkemizde gelişmesine katkı sağlayacaktır.  Yukarıda anlatıldığı gibi Sillyon’da neredeyse her dönemden izler görmek mümkündür. Bundan dolayıdır ki arkeolojini tüm dallarına hitap eden bir proje gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca yapılacak tüm çalışmalar sonunda Sillyon tanıtımını sağlayacağından başta ülkemiz olmak üzere yurtdışından birçok bilim adamı ve araştırmacının kent dikkatini çekecektir. Ve bunun sonucundan kentle ilgili birçok proje başvuruları olacak ve bunlar arasında en iyi özgün değere sahip olanlar gerçekleştirme fırsatı bulacaktır.