ARAŞTIRMA PLANI

Araştırma Yöntemi-Planı

Yüzey Araştırmasında arkeoloji disiplininin kendine özgü geliştirmiş olduğu yöntemler kuramsal bir çerçeve içinde değerlendirilecektir. Öncelikle ekip koordinasyonu yapılacak ve projede kullanılacak malzemeler belirlenecektir. Çalışma boyunca uygulanacak yöntem projenin tüm katılımcıları ile birlikte belirlenecektir. Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan tüm teknik ve sarf malzeme projeler, üniversiteler ve yerel yönetimlerin desteğiyle temin edilecektir. Gerekli ön çalışmalardan sonra her yıl Eylül ve Ekim ayları içerisinde uygun bulunan tarihler arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalara yukarıda amaç bölümünde belirlenen hedefler doğrultusunda yön verilecektir. Farklı bilim dallarından uzman heyet üyeleri tarafından farklı konu başlıkları altında çeşitli araştırmalar gerçekleştirilecektir. Heyet üyeleri kente yapacakları işler dahilinde Tübitak, BAP, Kalkınma Ajansı ve AB projeleri başta olmak üzere ulusal ve Uluslararası projeler yapacaktır.

  Yukarıda detayları anlatılan projenin beş yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin amacı ve kapsamı doğrultusunda bu beş yıllık süreç içerisinde, projenin başarıya ulaşması için olabilecek her türlü yöntem geliştirilecektir. Arazi araştırmaları dışında laboratuvar ve kütüphane çalışmaları da yürütülecektir.  Bu çalışmalar yılın diğer dönemlerine yayılacaktır. Kente toplanan veriler üniversite kütüphaneleri ve laboratuvarlarında uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Örneğin Pamukkale Üniversitesi Koruma ve Onarım Bölümü laboratuvarında harç ve seramik gibi küçük malzemelerin analizleri yapılacaktır.

  Araştırmamızın temel çalışma prensibini arkeoloji biliminin kendine özgü geliştirmiş olduğu yöntemler oluşturacaktır. Diğer bilimlerle ortak çalışma alanları belirlenip çalışmalar bir plan doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Kent ve çevresindeki yapılar ve bu yapılara bağlı tüm somut veriler (yazıt, seramik, mezar, sikke, küçük buluntu vb. arkeolojik malzemeler) ait oldukları dönemin sanatsal anlayışı içindeki yerleri, plan ve mimari özellikleri, konumlanışları, malzeme teknik ve biçem özellikleri açısından belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırma süresince yapılan tüm çalışmaların sistemli bir şekilde kayıt altında tutulabilmesi için bir veri kayıt programı hazırlanacaktır. Bu programla, fotoğraflar, envanter kayıtları, belgeler, kaynaklar ve tüm dosyalar kayıt altına alınacaktır. Üniversitenin bilgisayar destekli laboratuarlarından yararlanılarak arazi çalışmaları esnasında yapılan milimetrik çizimler bilgisayar ortamındaki( Autocad, Freehand, 3D max, coreldraw, fotoshopları) çizim programlarına aktarılması ve mümkün oldukça yapıların digital ortamda ayağa kaldırılması yapılacaktır. Böylece Sillyon’un 3 boyutlu bilgisayar ortamında modellenerek, sanal müzesi oluşturulacaktır.