MESCİTLER

Mescitler

   Mescit 1

Sillyon (Karahisar-ı Teke / Yanköy) antik kenti akropolisinde kale üzerinde tek kubbeli bir mescit yer almaktadır. Yapı çoğunlukla devşirilen antik dönem taş malzemenin ve moloz taş malzeme kullanımı ile inşa edilmiştir. İnşasında tamamen taş malzeme kullanılan yapının üst örtüsünün de taş malzemeden oluşu dikkat çekmektedir. Yapı, kare planlı bir ibadet mekânı (harim) ile kuzey cephesine eklenen dikdörtgen planlı bir son cemaat yeri ve küçük bir avludan oluşmaktadır. Yapıya kuzeydeki avludan ve son cemaat yerinden geçilerek girilir. Avlunun cümle kapısı kuzey duvar üzerinde ve 0,90 m genişliğindedir; ancak ibadet mekânının giriş açıklığıyla aynı aks üzerinde değildir. Avlunun kuzey cephesi 7,20 m, batı duvarı ise 6,30 m uzunluğundadır. Avlunun doğu duvarı da 5.80 m uzunluğundadır ve ibadet mekânının güney duvarına (kuzeydoğu köşesini 0.69 m döndükten sonra) bağlanmaktadır. İbadet mekânı dıştan yaklaşık 7,80 x 7,80 m boyutlarında kare planlı ve yaklaşık 6 m çapında bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçişler “Türk üçgenleri” ile sağlanmaktadır. Yapı 13 ile 14. yy arasına tarihlenmek istenmektedir.