YOLLAR VE CADDELER

Yollar ve Caddeler

Sillyon’a ulaşan yol ağını belirlemek oldukça güçtür. Ne yazık ki bölgede yoğun bir şekilde görülen tarım ve yerleşme ağı olası yolların bozulup kaybolmasını hızlandırmıştır. Buna rağmen yapılan yüzey araştırmalarında bazı bulgulara ulaşılması konuyla ilgili çeşitli çıkarımlar yapmamıza olanak sağlamaktadır.Kentin batısında bulunan Eskiyörük Mahallesi’ndeki Koducak Deresi üzerinde kurulan bu yapılar Sillyon ulaşım ağı hakkında önemli bulguları sunmakta; Sillyon’a Aspendos üzerinden gelen bir yolun olduğunu ve belki de yolun buradan devam ederek Perge’ye ulaştığına işaret etmektedir. Nitekim M.S. 3. veya 4.yy.’da çizilen ve 16.yy.’da Peutinger tarafından yeniden ele alınarak “Tabula Peutingeriana” adı verilen coğrafik atlasta; Pergamon’dan başlayarak Tyatira, Philadelphia, Hierapolis, Laodikeia,Cormassa, Sillyon ile Aspendos kentlerinden geçen ve Side’de son bulan yol üzerinde gösterilmiştir

Sillyon’un karakteristik arazi yapısından dolayı şehir planlaması da kendine özgün bir uygulama sergiler. Şehir planların en temel nirengi noktaları olan caddelerin Sillyon’da tamamen araziye bağlı olarak şekil aldığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte kentin savunma karakterinin de caddelerin planlamasına direk nüfuz ettiği; bazı noktalarda caddeler üzerinde kentin savunma stratejisine bağlı olarak bir dizi önlemler alındığı anlaşılmaktadır. Sillyon’da yapılan araştırmalar neticesinde kentin 3 ana caddesinin olduğu saptanmıştır. Bunlar, Kentin Ana Caddesi, Akropolis Caddesi ve Rampalı Cadde olarak isimlendirilmiştir. Caddelerin iki ortak noktası bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ana Kent Kapısı’nda itibaren başlamaları, diğeri de bağlandıkları noktanın farklı yönlerde de olsa akropolis olmasıdır.