NEKROPOLİS

Nekropolis

Nekropolis, kentin güneybatı, kuzeybatı ve kuzey yamacına yayılmıştır ve buradaki mezarlar genelde khamosorion tipindedir. Oryantasyon olarak doğu-batı, kuzeydoğu-güneybatı, kuzey-güney yönleri tercih edilmiş, bazen de arazinin topoğrafyasına göre belirlenmiştir. Mezarların bir kısmı kompleksler halinde düzenlenmiş ve mezarlar arasında geçiş için dar sokaklar yapılmıştır. Khamosorion tipi mezarların; toprak üstünde kalan çoğunun soyulduğu, kapaklarının devrildiği ve kırıldığı için nasıl örtüldükleri hakkında kesin bir fikir sahibi olmak zordur. Mezarlar çoğu yerde ana kaya işlenmiş ve bazen tekli bazen de çoklu khamasorion tipi tekne tertipleri dikkati çekmektedir. Bunlar aile mezarları olmalıdır. Nekropolde yuvarlak, kare ve dikdörtgen sunu ve benzeri çukurluklar ile merdivenlerle çıkılan mezar örnekleri de bunulmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde Klasik Dönem’den başlayarak Türk-İslam Dönemi’ne kadar nekropolis alanlarının kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.