KENTİN KONUMU VE TERİTORYASI

Kentin Konumu Ve Teritoryası 

Sillyon, antik dönemde Pamphylia Bölgesi’nde, günümüzde ise Antalya ili, Serik ilçesine bağlı Yanköy köyünün Kocagözler mahallesinde yer alir. Antalya-Alanya karayolunun 8 km. kuzeyinde bulunan kent, bu yoldan çok rahat görülebilmektedir. Sillyon, batı komşusu Perge’ye kus uçuşu 12 km., doğudaki komşu kent olan Aspendos’a ise yaklaşık 17 km. uzaklıktadır.  Kent, Toroslar (Tauros) Dağları ile sınırlandırılan Antalya Ovası’na hâkim 235 m. yükseklikteki kayalık bir tepe üzerinde kurulmustur 235 m. yüksekliğe sahip Sillyon kenti, bu şekli ile Pamphylia Bölgesi’nin en yüksek noktası durumundadır. Sillyon’un akropolis’i düz bir şekle sahip olup yaklaşık 28 hektar alandan oluşmaktadır. Sillyon topoğrafik yapısından dolayı genelde bir kale şehir olarak anılmıstır. Bunun yanında Perge ve Aspendos’un erken yerlesmeleri de yüksek bir tepelik üzerine kurulmustur. Sillyon egemenlik alanını belirlemek, bu konuda kesin sınılar çizerek territoryumundan bahsetmek mümkün görünmemektedir. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar ve komşu kentlerin hükmettiği alanlar göz önünde bulundurulduğunda, kentin yaklaşık bir egemenlik alanından söz edilebilir. Sillyon’un yaklaşık 4 km. kuzeyinde bulunan ve muhtemelen Geç Roma Imparatorluk Dönemi’nden itibaren kırsal bir karakter sergileyen Kepez Yerleşmesi; kentin yaklaşık 11 km. kuzey-doğusunda Pamphylia Ovası’nın yavaş yavaş yükseldiği ve Toroslarin tam da bu noktada basladığı bir tepenin üst kesiminde konumlanan kule yerleşmeşi, Sillyon’un kuzeyde ve kuzeydogudaki egemenlik sınırını olusturduğu düşünülmektedir. Diger yandan güneyde Akdeniz’e kadar olan yaklaşık 15 km.’lik alanın Sillyon territoryumuna girdiği söylenebilir. Sillyon’un hemen güneyinde, Sillyon çayı üstünde, Sillyon’un khorasi olabilecek Kynosarion adinda bir yerleşme bulunmaktadır. Muhtemelen bugünkü Belek beldesi sınırları içerisinde, Taşlı Burun mevkiinde konumlandırılan Kynosarion yerleşmesinin Sillyon limanı olmalıydı. Ayrıca yine bu alanda, Kadriye yakınlarındaki Sillyon’a yaklaşık 13 km. mesafede bulunan Dikmen Mahallesi’nde, geç antik döneme tarihlenen bir yerleşim alanı görülmektedir. Burasının Sillyon’a olan uzaklık ve Kymasarion’un konumu gibi nedenlerden dolayi, kente bağlı güneydeki bir diğer küçük yerlesme olduğu saptanmıştır. Batıda, Perge yönünde ise arkeolojik ve epigrafik malzemenin olmamasından dolayı Kestros (Aksu) Nehri’ne kadarki coğrafyada kent egemenlik alanından bahsedilebilir.