KENTTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kentte Yapılan Çalışmalar 

Lanckoronski başkanlığında, içinde G. Niemann ve E. Petersen gibi araştırmacılarında bulundugu bir ekip tarafindan yürütülen bilimsel gezilerde, Pamphylia Bölgesi’nin başlıca kentleri üzerinde durulmuş, bu kentlerde görülen birçok yapının rölöveleri çıkartılmış ve resimleri çizilerek, 1890 yılında Städte Pamphyliens und Pisidiens isimli kitapta yayımlanmıştır.  Bu yayında Sillyon için geniş bir bölüm ayrılmıştır. Kent üzerine yapılmış ilk topoğrafik araştırmayı konu alması bakımından önemli olan bu çalışmada, kentin planı çıkartılmış, birçok yapının plan, kesit ve resimleri çizilmiştir . Bu yayın aynı zamanda o güne kadar yapılan en detaylı araştırma olarak dikkati çekmektedir. Akropolis ve kentin diğer birçok yapısının yer aldığı çalışma, daha sonraki birçok arastırmaya yol göstermiştir. Sillyon’da ilk sistemli araştırmalar M. Küpper başkanlığındaki bir ekip tarafından başlatılmıştır. Bu çalışmalar 1995, 1996 ve 1997 yıllarında 3 dönem devam etmiş ve yeni bulgular ışığında önemli sonuçlar elde edilmiştir . Çalışmalarda dikkati çeken nokta kent haritasının ilk defa detaylı olarak çizilmeye başlanmasıdır. Ancak söz konusu araştırma uzun sürmediğinden kent haritası da bitirilememiştir. Araştırmada sadece Sillyon değil çevresinde bulunan yerleşimler de incelenmiştir. Küpper ve ekibi, bu araştırmayla Sillyon’un territoryumunda bulunan bazı yerleşmelerin hem Sillyon ile olan organik bağlantısını çözmek hem de bu yerleşimlerin topografik özelliklerini çözmeyi amaçlamiştir.  2009-2011 yılları arasında Elif ÖZER tarafından Sillyon Yüzey Araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu çalismada kent ve çevresinde bulunan yapılar ve kültür öğeleri tespit edilip belgelenmiş ve bilimsel raporları hazırlanmıştır. Çalışmalarda, Sillyon’un hinterlandında bulunan Kepez, Gökçepinar, Tekke Köy, Satırlar, Yanköy ve Eski Yörük köylerinde yapılan araştırmalarda farklı dönemlere tarihlenen ve Sillyon’un tarihsel gelişimini yansıttiğı görülen birçok yapı ve kültür varlığı tespit edilmiştir. Son olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlügü’nden alinan izinle Pamukkale Üniversitesi adına  Dr. Murat TAŞKIRAN başkanlığındaki bir ekiple Sillyon ve çevresinde disiplinler arası bir araştırma yapılmaktadır.