ARAŞTIRMA HAKKINDA

Araştırmanın Bölge Arkeolojsine Etkileri

Sillyon Pamphylia Bölgesi’nin önemli kentlerinden birisidir. Hellenistik Dönem’den itibaren sikke basan kent, bölge içinde otonom bir yapıya sahip olmuş ve konumunu Türk-İslam Dönemi’nde sürdürmüştür. Özellikle Bizans Dönemi’nde kentin 7 ve 8. yüzyıllarda bölgenin merkezi konumuna geldiği anlaşılmaktadır. Çalışmalar neticesinde kentin bölgedeki konumu belirlenecektir. Örneğin MÖ 2. binin ortaların Sillyon/Sallusa’nın Tarhuntaşa ile Lukka Ülkesi’nin sınırını oluşturduğu söylenmektedir. Bu gibi bilimsel söylemlerin arkeolojik malzemelerle desteklenmesi bölge arkeolojisi için son derece önemli olacaktır.

Bölge ile ilgi bu güne kadar söylenenlerin çoğu Perge, Aspendos ve Side gibi kentlerde yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Özellikle Perge ve Side’de 50 yılı aşkındır yapılan kazılar bir sürü veriyi de beraberinde getirmiştir. Literatürde Pamphylia Bölgesi’nde bu iki kent ön plana çıkmaktadır. Ancak Sillyon’la ilgili bilinenler sadece yüzeyde görünen bazı kalıntılara dayanmaktadır. Kente maalesef yüzey araştırmalar uzun soluklu olmamış ve kentle ilgili birçok konu çözüme kavuşturulamamıştır. Bu nedenle de hem Sillyon hem de Pamphylia için çoğu soru cevaplanmayı beklemektedir. İnterdisipliner yapacağımız çalışmayla birçok konu açığa kavuşturulmuş olacaktır.

Kentin egemenlik alanında daha önce yapılan çalışmalarda, yerleşim birimlerinin artığı ve bu artışın özellikle geç antik çağda olduğu gözlemlenmiştir. Aspendos gibi kentlerden farklı olan bu gelişimin nedenleri araştırılarak, diğer bölge kentlerinin hinterlandındaki yerleşim örgeleriyle karşılaştırılacaktır. Özellikle Pamphylia kentlerinin antik dönemde büyük limanlara sahip olduğu bilinmektedir. Deniz kenarında olan Side ve Attaleia dışında, Perge ve Aspendos’un nehirler vasıtasıyla deniz taşımacılığından yararlandıkları ortadadır. Her ne kadar bir Sillyon limanı bilinmekte olsa da, kentin diğer bölge kentleri arasında deniz taşımacılığı ve ticaretindeki yeri ile diğer kentlerle bağlantısı belirlenecektir.

Araştırmanın Başarı Ölçütleri ve B Planı

Projenin başarı ölçütü, amaç bölümünde belirtilen hedeflere ulaşılmasıyla ölçülecektir. Elde edilecek veriler ulusal ve uluslar arası platformlarda yayın, sempozyum ve konferanslar halinde sunulacaktır. Ayrıca ulaşılacak sonuçların ülkemizin turizm potansiyeline sağlayacağı katkı, göz ardı edilmemelidir. Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için arkeoloji dışında yardımcı disiplinlerin en yüksek düzeyde katılımı sağlanacaktır.

Proje süresince projeyi aksatacak gelişmelerin olması çok zordur. Çünkü projemiz çok geniş kapsamlı olup çalışacak her uzmanın yapacakları bir plan dâhilinde 5 yıla yayılmıştır. Beklenmedik bir gelişmelerin olması durumunda projede yer alan uzmanların daha fazla mesai yapmalarıyla çözülecektir. Araştırmamız Pamukkale Üniversitesi, Yerel Yönetimler ve sponsorlar tarafından desteklenecektir. Bu desteklerden bir aksaklık durumunda olabildiğince faydalanılacaktır.